Gemeente Heerlen geeft 60-plussers subsidie op koop e-bike

8 jaar geleden

GroenHEERLEN – Vanaf medio maart kunnen 60-plussers in Heerlen subsidie krijgen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische fiets. De gemeente trekt er 100.000 euro voor uit.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een subsidie van maximaal 400 euro te verstrekken aan Heerlense zestigplussers. Hiervoor is eenmalig honderdduizend euro aan provinciaal subsidiegeld beschikbaar. Reden is dat de gemeente wil het fietsgebruik stimuleren, om de uitstoot van fijn stof en CO2 te verminderen. Dit vermindert de gezondheidsrisico’s en draagt bij aan een beter klimaat. Bovendien, hoe meer mensen fietsen, hoe minder auto’s op de weg, aldus de gemeente.

Fietsen is verder ook goed voor de gezondheid.  En met een elektrische fiets worden ouderen mobieler, vooral in Heerlen waar de fietsers nogal eens een heuvel moeten nemen.
Als de regeling eenmaal gestart is, kan men terecht bij een van de erkende detailhandelaren waarmee de gemeente Heerlen een overeenkomst heeft gesloten.
De korting die de leverancier op de elektrische fiets geeft, wordt door de gemeente Heerlen verdubbeld. De gemeente stelt in een persberich”t: “Als de leverancier bijvoorbeeld 200 euro korting geeft, legt de gemeente er nog eens 200 euro bij. Het oorspronkelijke aankoopbedrag wordt in dat geval verminderd met 400 euro. De subsidie bedraagt maximaal 400 euro per fiets.”
De gemeente Heerlen is niet de enige die subsidie verleent voor de aankoop van e-bikes. De fiets met overkapping en elektrische trapondersteuning is als omschrijving opgenomen in de Milieulijst 2011 voor MIA- en Vamil-subsidieregelingen. Hierop staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor fiscale voordelen gelden indien bedrijven er in investeren.

De MIA en de VAMIL zijn fiscale regelingen van de ministeries van VROM en Financiën. Via deze regelingen stimuleert het ministerie van VROM Nederlandse bedrijven om te kiezen voor milieuvriendelijke technieken en apparatuur. Daar staat een belastingvoordeel tegenover die kan oplopen tot 40 procent.

Opvallend in dit verband is dat de Nederlandse fietsfabrikanten en importeurs binnen Rai verband hard moeten lobbyen in ‘Den Haag’ om de afschaffing van de bedrijfsfietsregeling van tafel te krijgen. Fietsleveranciers en hun vereniging – de Rai – hebben daarom al hun pijlen gericht op de leden van de commissie Financiën. Deze commissie komt begin maart weer bijeen. Tijdens deze vergadering zal een eerste evaluatie van het vervallen van de bedrijfsfietsregeling worden geëvalueerd.

Bron: www.tweewieler.nl

Meer nieuwsartikelen