Annemarie Jorritsma promoot E-bike en E-scooter

6 jaar geleden
Burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma reed gisteren per E-scooter van Almere naar Amsterdam om tweewielers in het forensenverkeer te promoten. Dit naar aanleiding van een door onder andere RAI Vereniging gepresenteerde visie die moet leiden tot een beter landelijk en lokaal beleid voor elektrische tweewielers.

Onder grote belangstelling rijdt Annemarie Jorritsma per e-scooter van Almere naar Amsterdam.

RAI Vereniging biedt  – samen met Natuur & Milieu en de Nederlandse Stichting Geluidshinder – een stappenplan, waarmee bestuurders kunnen werken aan een betere infrastructuur voor elektrische tweewielers. De vijf punten zijn:

  • Maak ruim baan voor tweewielers: verbreed de fietspaden in steden. Dit is nodig om de verschillende voertuigen met variërende snelheden en breedtes goed te faciliteren.
  • Meer parkeerruimte voor twee wielen: maak meer, ruime en veilige parkeerplaatsen voor tweewielers in de stad.
  • Geef voorrang aan tweewielers in de stad: geef in het verkeers- en vervoersbeleid expliciet aandacht aan tweewielers.
  • Naar het werk op twee wielen: maak samen met bedrijven in de stad afspraken over het bevorderen van woon-werkverkeer op twee wielen.
  • Geef de e-scooter de toekomst: verbeter de veiligheid op het fietspad door structureel te controleren op snelheidsovertredingen en het opvoeren van scooters.

RAI Vereniging en haar partners stellen dat E-scooters en E-bikes een aantrekkelijk alternatief voor de auto vormen voor afstanden tot twintig kilometer. Bovendien zijn ze populair bij de consument. Omdat in de groeiende steden voor auto’s steeds minder ruimte is zullen elektrische tweewielers volgens de initiatiefnemers in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het (stads)verkeer.

Bron: tweewieler.nl

Meer nieuwsartikelen