ETRA: ‘Een zwarte dag voor de elektrische fiets industrie’

6 jaar geleden
ETRA noemt 20 september een zwarte dag voor de elektrische fiets industrie. Op die dag heeft het Europees Parlement gestemd over de verordening betreffende de goedkeuring van, en het markttoezicht op, twee-of driewielige voertuigen en vierwielers.

In een uitvoerige persverklaring over het besluit zegt ETRA’s secretaris-generaal Annick Roetynck (foto) het volgende.

“Aan de ene kant is de nieuwe wetgeving inzake typegoedkeuring een open uitnodiging voor fabrikanten die de typegoedkeuring willen omzeilen. Aan de andere kant blijft de wetgeving totaal ongewijzigd voor elektrische fietsen en zal daardoor hun marktontwikkeling nog minstens een decennium blijven belemmeren.

In een ultieme oproep aan de leden van het Europees Parlement, had ETRA hen gesmeekt geen goedkeuring te verlenen aan artikel 2.2 (g), dat voertuigen van de typegoedkeuring uitsluit die voornamelijk bestemd zijn voor off-road gebruik en ontworpen zijn om te rijden op onverharde wegen. Als gevolg hiervan, hoeven ze alleen te voldoen aan de algemene Productveiligheid-, Machine- en EMC-richtlijnen, die geen specifieke technische eisen voor deze voertuigen bevatten. Wat erger is, de uitsluiting stelt geen limiet aan de maximum snelheid en het motorvermogen voor deze voertuigen. De leden van het Europees Parlement hebben niet gereageerd op het beroep.

Dit artikel baart ons grote zorgen. De snelle pedelec categorie, met ondersteuning tot 45 km/u, wordt steeds populairder. Vandaag de dag is de overgrote meerderheid van deze voertuigen, die reeds op de markt zijn, hebben geen type goedkeuring, ook al moeten ze voldoen aan de huidige wetgeving. We hebben het hier niet over enkele dubieuze producten, die op de markt gebracht zijn door onduidelijke fabrikanten. Het heeft betrekking op gevestigde grote merken. Een ongeval met één van deze illegale voertuigen kan de hele industrie sterk beschadigen.”

Roetynck legt verder uit dat de snelle pedelecs niet type goedgekeurd zijn, omdat fabrikanten de procedure te ingewikkeld en te duur vinden.

“De nieuwe typegoedkeuring wordt nóg gecompliceerder en duurder, maar met artikel 2.2 (g) biedt de nieuwe wet een uitweg. Het artikel is zo vaag dat vrijwel elke elektrische fiets in aanmerking kan komen voor deze vrijstelling. Het feit dat de technische eisen in de nieuwe type-goedkeuring niet zijn aangepast aan elektrische fietsen, maakt het des te aantrekkelijker voor de fabrikanten om de procedure te omzeilen door een beroep op artikel 2.2 (g).”

De secretaris-generaal benadrukt dat de technische eisen in de nieuwe typegoedkeuring zijn ontwikkeld voor conventionele verbrandingsmotor bromfietsen en motorfietsen, die heel anders zijn dan elektrische fietsen.

“Ik zal een voorbeeld geven om de ongeschiktheid van de eisen te illustreren. Artikel 18 bepaalt dat in de gedelegeerde wet maatregelen zullen worden ontwikkeld om het manipuleren van de aandrijflijn te voorkomen. De definitie van de aandrijving is zodanig dat het voor elektrische fietsen alle onderdelen omvat, met betrekking tot de mechanische overbrenging. Als gevolg hiervan zal de eventuele vervanging, van bijvoorbeeld de ketting of het versnellingssysteem, resulteren in een voertuig dat niet langer voldoet aan de typegoedkeuring. Tenzij identieke componenten worden gebruikt. Dit is slechts een voorbeeld. ETRA heeft een volledige lijst van alle voorschriften, waarvan elektrische fietsen ofwel moeten worden uitgesloten ofwel moeten worden onderworpen aan specifieke eisen.

De komende weken zal ETRA blijven onderhandelen met de Europese Commissie over aanpassing van de eisen voor de technische specificiteit van elektrische fietsen. Maar zelfs dit proces zal niet voldoende zijn om problemen, die voortvloeien uit artikel 2.2 (g), te voorkomen.

Er is meer. In sommige landen, met een legale toegang tot het beroep van fiets- en motordealer/reparateur, hebben rijwielhandelaren niet het recht om type goedgekeurde elektrische fietsen te verkopen en/of te repareren, aangezien deze worden geclassificeerd als bromfietsen. Dit kan nog wel eens een andere reden voor fabrikanten zijn om het label ‘ontworpen voor off-road gebruik’ op hun voertuigen te zetten.

ETRA is echt verbaasd over de vrolijke reacties van de andere belanghebbenden. ECF, COLIBI en COLIPED hebben altijd beweerd dat ETRA’s voorstellen allemaal waren gericht waren op het krijgen van een snellere en krachtigere voertuigen op de weg.  Ze begrijpen consequent niet dat ETRA werkt voor verordeningen, die aangepast zijn aan elektrische fietsen, adequate en effectieve regelgeving, die veilige voertuigen garanderen. Ze juichen nu over het feit dat trapbekrachtigde fietsen begrensd blijven op 25 km/h en 250W. Toch zijn ze blind voor het feit dat, als gevolg van hun lobby, artikel 2.2 (g) een gevaarlijk niemandsland creëert voor voertuigen zonder snelheid- en vermogenslimiet.

Ze juichen over 25 km/u en 250W maar houden zich helemaal stil over de tikkende tijdbom van niet goedgekeurde snelle pedelecs. Dit is vooral vreemd van COLIBI en COLIPED, die zichzelf officiële vertegenwoordigers noemen van de Europese fiets- en EPAC industrie. EPAC en snelle pedelec producenten zijn nagenoeg een en dezelfde.

We hebben geen andere keuze dan onze strijd voor een betere elektrische fiets regelgeving te blijven voeren, omdat de huidige situatie gevaarlijk is en daarom niet in het belang van handelaren in het bijzonder en van de elektrische fietsindustrie in het algemeen. Er is een enorm gebrek aan helderheid en interpretatie van de regels, die op hun beurt de perfecte voedingsbodem zijn voor misbruik. Er komt een dag dat de huidige situatie zal leiden tot ongevallen, die een slechte invloed hebben op de hele sector, van dealers tot fabrikanten.

ETRA’s voorstellen om de voorschriften voor elektrische fietsen te verbeteren, zijn opgeofferd door het Europees Parlement omdat ze (ten onrechte) als onveilig worden beschouwd.

Ironisch genoeg is deze beslissing verbonden aan het ontstaan van gevaarlijke voertuigen die de verkeersveiligheid beïnvloeden,” besluit Roetynck.

Bron: Fietsmarkt.com

Meer nieuwsartikelen