RAI Vereniging botst met ETRA en BOVAG over e-bike vermogen

7 jaar geleden
RAI Vereniging, is tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen. Deze stellingname staat haaks op die van ETRA en BOVAG die fel voorstander zijn.

Het Europees Parlement buigt zich in de komende weken over een aantal amendementen die zo’n vrijstelling mogelijk maken.

Naar de mening van de afdeling Fietsen van RAI Vereniging dient deze vrijstelling geen enkel doel en gaat zij ten koste van de verkeersveiligheid. RAI Vereniging heeft daarom de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opgeroepen hier binnen de Raad voor Concurrentievermogen (in Europa verantwoordelijk voor dit onderwerp) tegen te stemmen.

De Europese Commissie heeft een verordening opgesteld die geldende richtlijnen voor gemotoriseerde twee- en driewielers omzet in wetgeving. De tekst van die verordening kan rekenen op instemming van RAI Vereniging. Binnen deze regels wordt gesteld dat een elektrische fiets (een zogenaamde ‘electric power assisted cycle’, oftewel EPAC) niet als motorvoertuig  wordt aangemerkt, mits deze aan een aantal criteria voldoet. Eén daarvan is een gemaximeerd vermogen van 0,25 kW. De EPAC is een fiets met regelgeving die bij een dergelijk voertuig aansluit. Dat betekent dat er geen helmplicht geldt en dat EPAC’s gebruik mogen maken van het fietspad.

Europarlementariër Rühle heeft echter een amendement op deze verordening ingediend waardoor de vermogensbeperking zou komen te vervallen. RAI Vereniging is hier vanuit verkeersveiligheidsoogpunt fel tegen.

“Een groter vermogen heeft immers effecten op het acceleratievermogen, wat aanvullende eisen stelt op het gebied van voertuigbeheersing. Als deze ontbreken, nemen de veiligheidsrisico’s toe. En dit terwijl er geen enkele noodzaak is voor een groter vermogen. Testcycli van elektrische fietsen tonen onder verschillende omstandigheden (heuvelachtig gebied, zwaar beladen) aan dat 0,25 kW vermogen ruim voldoende is. Veiligheid staat bij onze industrie voorop”, aldus Sacha Boedijn, secretaris van de afdeling Fietsen van RAI Vereniging.

“Door het vermogen vrij te geven komt die in de knel zonder dat er een noodzaak voor die vrijgave is. Immers: een gemiddelde fietser trapt zo’n 0,1 kW, dus 0,25 kW is kijkend naar het doel waarvoor EPAC’s worden ingezet ruim voldoende. Als je omwille van een andere inzet en voor een andere groep gebruikers een onbeperkt vermogen wil, dan creëer je een wezenlijk ander voertuig. Daarvoor zou dan een aparte typegoedkeuring moeten gelden.”

De stellingname van RAI Vereniging staat haaks op die van de vakhandel. Eerder reageerde de European Twowheeler Retailers Association (ETRA) juist verheugd op de mogelijke vrijgave.

“Geweldig nieuws,” zei Annick Roetynck, algemeen secretaris van ETRA, eerder dit jaar. “We hebben er de afgelopen maanden stevig voor geijverd. We zijn van heel ver gekomen, want een jaar geleden waren we nog nergens. De politici hebben kennelijk alsnog begrepen dat meer vermogen, gekoppeld aan een snelheidsbegrenzing, de veiligheid niet benadeeld, maar de gebruiksmogelijkheden voor het gebruik van de fiets met trapondersteuning juist verruimt.”

Ook BOVAG Fietsbedrijven was blij met de uitkomst van de stemming. “Als dit straks inderdaad doorgaat, dan is de rem van de ontwikkeling van de e-bike af,” aldus woordvoerder Paul de Waal. “Dit is goed nieuws voor de fabrikanten, de retailers, de gebruikers, in feite voor iederéén. De toepasbaarheid van de e-bike wordt enorm vergroot.”

Bron: Fietsmarkt

Meer nieuwsartikelen