Meteo Consult lanceert gladheidsverwachting voor fietspaden

5 jaar geleden

De voorbereidingen kostte meer tijd dan verwacht, maar nu is er dan: de fietspadgladheidsverwachting voor wegbeheerders.

Meteo Consult maakt regionale gladheidsverwachtingen waarbij onderscheid wordt gemaakt naar wegdek, brugdek en nu dus fietspad. Fietspaden zijn namelijk vaak eerder glad dan de weg, vanwege hun dunnere funderingspakket. Daardoor koelt een fietspad sneller af. Daarnaast spelen de kleur van fietspaden en de omgeving (vaak meer in de schaduw) een bescheiden rol.

Op de gespecialiseerde gladheidsverwachting kunnen wegbeheerders precies aflezen wanneer het naar verwachting glad wordt en wanneer er dus maatregelen moeten worden genomen.

Twee jaar geleden bekeek Meteo Consult de gegevens van de eerste zeven gladheidmeldsystemen (GMS) op fietspaden. Deze GMS werken met verschillende voelers in het wegdek. Toen bleek dat fietspaden vaak 1 à 2 graden kouder zijn dan het wegdek van de rijbaan. Daarnaast bleek dat het met enige regelmaat voorkomt, dat het fietspad glad is, maar de rijbaan nog niet. Ervaringen met meer gladheidmeldsystemen vorige winter bevestigden die observaties.

Overigens is het niet zo dat alle fietspaden altijd kouder zijn dan het wegdek, veel hangt af van de precieze omstandigheden.

Ongeveer 70 procent van alle gemeenten maakt gebruik van de diensten van Meteo Consult voor gladheidsverwachtingen. In het dossier Gladheid van Fietsverkeer, voorjaar 2013, kondigde Meteo Consult aan te werken aan een fietspadgladheidsverwachting.

Bron: Fietsberaad.nl

Meer nieuwsartikelen