Aansprakelijkheid elektrische fietsen

1 jaar geleden

De laatste tijd worden nieuwspagina’s overspoeld met negatieve berichtgeving rondom het aantal verkeersongevallen met elektrische fietsen. Uit cijfers blijkt zelfs dat de E-bike inmiddels dodelijker is dan de bromfiets. Voor velen is onduidelijk hoe het zit met de aansprakelijkheid van elektrische fietsen wanneer deze bij een ongeval betrokken raken. Bovendien, in hoeverre gelden dezelfde reglementen voor een bestuurder van een speed pedelec?

Ongeval tussen fiets en autoaansprakelijkheid E-bike

Volgens de Wegenverkeerswet (art. 185) zijn fietsers zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers. Als een ongeval plaatsvindt tussen een auto en een fietser onder de 14 jaar, dan is de bestuurder altijd aansprakelijk, mits er geen sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Dit betekent dat jonge kinderen die zonder te kijken de weg oversteken niet aansprakelijk zijn voor het ongeval, er kan immers vanuit gegaan worden dat er geen opzet in het spel is. Bij fietsers ouder dan 14 jaar wordt wel rekening gehouden met de eventuele eigen schuld bij een ongeval. Deze aansprakelijkheid gaat echter nooit verder dan 50% van de schadevergoeding. Het kan dus nog altijd zo zijn dat een automobilist aansprakelijk is voor schade waaraan hij geen schuld heeft.

In theorie kan de bestuurder van de auto een beroep doen op overmacht. In de praktijk slaagt deze beroeping echter bijna nooit.

Elektrische fietsers en gewone fietsers

Volgens de wet vallen elektrische fietsers en gewone fietsers onder dezelfde noemer. Zo moeten ze beide verplicht gebruik maken van aanwezige fietspaden en is het niet verplicht om een helm te dragen. Er is ook geen verzekeringsplicht. In de meeste gevallen is de schade die men op een fiets veroorzaakt gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Speed Pedelecs

De snelle E-bikes zijn echter geen fietsen in de zin van de wet. Speed pedelecs reiken tot snelheden boven de 25 kilometer per uur, sommige zelfs boven de 45 kilometer per uur. Om deze reden worden speed pedelecs volgens de wet gezien als snorfiets. Dit houdt onder andere in dat een aparte verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid en een brommerrijbewijs verplicht is.

Bron: BSA BV

Meer nieuwsartikelen