Fietsers tevreden over fietsroutes in Nederland

2 jaar geleden

Voelt bijna alsof je vliegt

Nederlandse fietsers zijn over het algemeen tevreden over de doorgaande fietsroutes. Maar ze zien ook de nodige verbeterpunten.

In opdracht van het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders zijn de afgelopen jaren meerdere gebruikerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder weggebruikers van provinciale wegen, autosnelwegen en stadsroutes. Dit keer waren de hoofdfietsroutes (voornamelijk snelfietsroutes en doorgaande fietsroutes) in ons land aan de beurt voor zo’n onderzoek.

Dat vond plaats onder gebruikers van de fietsroutes van elf gemeenten, drie waterschappen, alle provincies en Rijkswaterstaat. Met een online vragenlijst is aan ruim 8.600 fietsers gevraagd naar hun ervaring met een fietsroute die zij onlangs hebben gebruikt.

9 op de 10 geeft aan zeer tevreden te zijn

Gemiddeld negen op de tien fietsers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de laatst gebruikte fietsroute. Met name verkeersveiligheid en de kwaliteit van de fietsroute worden daarbij belangrijk gevonden. Het meest tevreden zijn de fietsers over de kwaliteit van de fietsroutes (onder andere de staat van het wegdek en de berm), de doorstroming en de bewegwijzering.

Over de gemeentelijke fietsroutes is men in verhouding tot de andere type beheerders minder tevreden. Dat is (deels) te verklaren door het feit dat de frequentie bijvoorbeeld binnen gemeenten meer in de spits wordt gefietst en in de buitengebieden vaker buiten de spits en met een recreatief doel.

In het donker voelen zeven op de tien fietsers zich nog veilig

Wanneer gekeken wordt naar de veiligheidsbeleving gedurende de dag, blijkt dat fietsers van alle type beheerders zich naarmate de dag vordert minder veilig voelen. Overdag voelen bijna alle fietsers zich veilig, dit vermindert naar rond de acht op de tien fietsers in de schemering. In het donker voelen zeven op de tien fietsers zich nog veilig. Hoewel de verlichting op gemeentelijke fietsroutes beter wordt beoordeeld dan op de andere routes, leidt dit niet tot sterkere beleving van veiligheid in het donker.

Naast positieve punten zijn er per beheerder ook een aantal verbeterpunten benoemd. De gemeenten mogen meer aandacht besteden aan de verkeersveiligheid, de voorzieningen (zoals wegwijzers en fietsenstallingen), aantrekkelijkheid, afstelling verkeerslichten, breedte van het fietspad en oversteekplaatsen. Bij de provincies zijn dat de voorzieningen, afstelling verkeerslichten, breedte van het fietspad en overgang fietspad-berm. Bij waterschappen kunnen de voorzieningen, overgang fietspad-berm en scheiding van andere weggebruikers beter. Bij Rijkswaterstaat tenslotte zijn de aandachtspunten de afstelling van verkeerslichten, oplaadpunten, rustplaatsen en zichtbaarheid van markeringen.

De grootste ergernissen van fietsers bestaan vooral uit fietsers die worden afgeleid door hun mobiele telefoon, door wielrenners die hard rijden en groepjes fietsers die het fietspad blokkeren.

Bron: Fietsberaad.nl

Meer nieuwsartikelen