Files worden de komende jaren flink langer

5 maanden geleden

We gaan met z’n allen nog meer in de file staan dan we al doen. Dat komt door de aanhoudende economische groei. De komende vijf jaar neemt de filedruk daardoor sterk toe. De capaciteit van het wegennet neemt wel toe, maar lang niet sterk genoeg om die groei op te vangen. Automobilisten zullen dan ook fors langer in de file staan.

Toenemende files

Dat staat in een rapport van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het onderzoek kan het reistijdverlies voor automobilisten tussen nu en 2023 met meer dan een derde toenemen. “De cijfers onderstrepen dat we voluit door moeten om de groei van het verkeer op te vangen”, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie weten. Enkele grote uitbreidingsprojecten zullen naar verwachting voor verlichting zorgen, maar die zijn wel pas na 2023 klaar.

Stijgend aantal treinpassagiers

Voor uitbreiding van het wegennet is in totaal 20 miljard euro gereserveerd. Tussen nu en 2030 komt er ruim 1000 kilometer aan extra rijstroken bij. Voor maatregelen om op korte termijn files tegen te gaan, bijvoorbeeld een snellere berging na ongevallen, is 100 miljoen euro beschikbaar. Ook op het spoor wordt het drukker in de jaren tot en met 2023. Het KiM gaat ervan uit dat het aantal kilometers dat treinpassagiers bij elkaar afleggen in die periode met zo’n 14 procent toeneemt. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet.

Fietsen naar werk

Zo’n 25 duizend nieuwe plekken om je fiets te stallen en een flink aantal nieuwe snelfietsroutes. Allemaal onderdeel van het kabinetsplan om 200 duizend mensen extra op hun stalen ros naar het werk te krijgen. Provincies, vervoersregio’s en gemeenten leggen hier de komende tijd 245 miljoen euro voor op tafel. Afgelopen juni maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) al bekend dat het kabinet honderd miljoen euro in de maatregelen investeert. “Nederlanders fietsen al veel maar toch is het zo dat meer dan de helft van de ritjes die we maken met de auto minder is dan 7,5 kilometer”, zegt Van Veldhoven. “Dus daar is nog enorm veel winst te behalen. Als iedereen die niet in de auto hoeft te zitten op de fiets stapt, scheelt dat heel veel. Ook voor de files.”

bron: RTL nieuws, RTL Z

Meer nieuwsartikelen