Bereken e-bike leasekosten voor werknemer

2 jaar geleden

Sinds 1 januari 2020 geldt er een eenvoudigere regeling omtrent de bedrijfsfiets. Jij kan vanaf dan gebruik maken van een vaste bijtelling van 7% om de bedrijfsfiets ook privé te kunnen gebruiken via je werkgever.  Je least al een e-bike voor een paar euro bijtelling per maand! Let wel op: het totaal bedrag wordt hoger indien de werkgever niet alles vergoedt of het gaat van je mobiliteitsbudget af. Bereken hier alvast de jaarlijkse en maandelijkse bijtelling kosten en zie wat de mogelijkheden zijn.

E-bike lease voordeel vanaf 2020

De nieuwe regeling voor een fiets van de zaak moet ingaan op 1 januari 2020 en het makkelijker maken om een bedrijfsfiets van je werkgever privé te gebruiken. Een bedrijfsfiets kan met deze regeling dus dezelfde status krijgen als een leaseauto. Als werknemer betaal je 7% bijtelling per maand om de fiets van de zaak ook pirve te kunnen gebruiken. Dit maakt de aanschaf van een dure e-bike een stuk aantrekkelijker voor de werknemer en biedt het de volgende voordelen voor de werkgever:

Minder ziekteverzuim
Fittere medewerkers
Verlaging CO2 door files
Fiscaal aantrekkelijk
Verlaging parkeerdruk
Geen verzuim door files

Het doel van de nieuwe leasefiets regeling is vooral versimpeling en een einde aan alle administratie over privégebruik van je leasefiets. Een bijtelling van 7% zal al het privégebruik dekken vanaf 2020.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën kondigde aan dat hij ‘graag mensen uit de auto op de fiets’ wil krijgen. “Met een simpele regeling wordt het hopelijk voor werkgevers een stuk aantrekkelijker om medewerkers op de fiets naar het werk te laten gaan.”

Wat is de huidige e-bike lease regeling?

Er was natuurlijk al een regeling omtrent een fiets van de zaak. Als je een fiets van de zaak had moest je precies bijhouden hoeveel kilometers je fietst en welk voordeel je daarvan ondervindt. Van deze uitkomst mag je alle kosten zoals onderhoud, reparatie en stroomverbruik aftrekken. Deze regeling zorgde voor een hoop administratie werk voor de werkgever en de werknemer. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om de reiskosten van de werknemer te vergoeden of een lening te verstrekken.
Meer nieuwsartikelen