Prinsjesdag 2019: e-bike leasen voor een paar euro in de maand

2 jaar geleden

Prinsjesdag valt elk jaar op de derde dinsdag in september. Op Prinsjesdag rijdt de Koning in de Glazen Koets naar de Ridderzaal. Daar spreekt hij de Troonrede uit. Daarna gaat de minister van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer. Daar biedt de minister de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan.

Bekendmaking nieuwe regeling voor zakelijk fietsen

Op Prinsjesdag 2019 is bekend gemaakt dat vanaf 2020 een werknemer een fiets van de zaak kan leasen voor enkel een paar euro per maand. De bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets is vastgesteld op 7%. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling, dat in het Belastingplan 2019 staat. Na akkoord van de Tweede Kamer wordt de wet in 2019 ingevoerd en treedt vanaf januari 2020 in werking.

Bereken de leasefiets kosten vanaf 2020 voor werkgever of werknemer.

Belastingplan 2020

Deze maatregel zit al in de pijplijn, maar wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het kabinet heeft een nieuwe regeling voor zakelijk fietsen aangekondigd. Belangrijkste wijziging is dat werknemers die via hun werkgever een fiets leasen een vaste bijtelling krijgen voor privé-gebruik van 7%. De werkgever en de werknemer moeten dan verder onderling bepalen of het gehele leasebedrag van de fiets door de werkgever wordt betaald, of dat de werknemer een deel meebetaalt. Naar verwachting zal de regeling een stimulans zijn voor de ‘e-bike van de zaak.’ Dit dankzij de versimpeling van de regelgeving rondom privé gebruik. In plaats van de complexe administratie, kunnen werknemers vanaf 2020 gebruik maken van de bijtelling die op slechts een paar euro per maand neerkomt.

Duurzame mobiliteit steeds belangrijker

Wat is de mobiliteit van de toekomst? En hoe richt je die duurzaam in? Die vraag wordt voor Rijkswaterstaat steeds belangrijker. De Rijksoverheid werkt sinds jaar en dag aan een verkeer-en vervoersysteem zodat Nederlanders snel, veilig en comfortabel kunnen reizen. De uitdaging is om dit op een duurzame wijze te doen. De nieuwe regeling voor zakelijk fietsen is hier een onderdeel van. Want Nederlanders reizen steeds vaker. Al die verplaatsingen hebben grote invloed op ons leefmilieu; ons dagelijks vervoer per openbaar vervoer, auto en het vrachtvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een te grote uitstoot van CO2.
Minder CO2-uitstoot door stimuleren van fietsgebruik

Het huidige kabinet wil de uitstoot van CO2 door Nederland in 2030 beperken met 49% ten opzichte van de uitstoot in 1990. De EU-doelstellingen voor 2030 zijn een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 40%. Om onze mobiliteit ook in de toekomst te garanderen, moet Nederland het bestaande mobiliteitssysteem fundamenteel veranderen. We moeten op zoek naar een duurzame mobiliteit die veilig, comfortabel en minder belastend is voor het milieu.

Rijkswaterstaat zet daarom stevig in op stimuleringsmaatregelen voor de fiets, elektrificering, het gebruik van duurzame brandstoffen voor het personen- en vrachtvervoer (zowel over de weg als over het water), de aanleg van een duurzame infrastructuur, de ontwikkeling van slimme systemen om ander reisgedrag en het gebruik van andere vervoersmiddelen te faciliteren en stimuleren. Een duurzaam bereikbaar Nederland, daar gaan we voor.

Bron: rwsduurzamemoiliteit.nl, rijksoverheid.nl, businessinsider.nl,
Meer nieuwsartikelen