E-bike lease voordeel voor werkgevers

1 jaar geleden

Het e-bike lease voordeel in 2020 is gunstig voor werknemer en werkgever. Als werknemer kan je een elektrische fiets via de zaak voor een paar euro’s per maand ook privé gebruiken. En als werkgever stimuleer je je werknemers uit de auto en op de bedrijfsfiets te stappen!

E-bike lease regeling 2020 (vaste 7% bijtelling)

In 2020 wordt een fiets van de zaak door de overheid gelijk gesteld met een auto van de zaak. Dit betekent dat wanneer je een fiets van de zaak aan je werknemers ter beschikking stelt zij een vaste bijtelling (van 7%) betalen om deze fiets ook privé te kunnen gebruiken.

Waarom is de e-bike lease regeling vanaf 2020 gunstig?

De huidige regels omtrent een fiets van de zaak zijn onduidelijk en lastig. Om deze fiets privé te kunnen gebruiken moet de werknemer het aantal privékilometers dat hij per jaar rijdt vermenigvuldigen met de kilometerprijs (0,19 cent) en dat zorgt veel administratief werk voor werknemer en werkgever.

Er werd daarom weinig gebruik gemaakt van de huidige fiets van de zaak regeling. De Fietsersbond, ANWB, BOVAG, VNA en de RAI hebben hard gevochten voor een vast bijtellingspercentage zodat het aantrekkelijker wordt voor werknemers om voor de bedrijfsfiets te kiezen in plaats van de auto naar werk.  Ze zijn dan ook blij dat deze in 2020 op 7% wordt vastgesteld. Dit maakt het leven van beide werkgever en werknemer een stuk makkelijk en bevordert het gebruik van de bedrijfsfiets.

Kosten leaseregeling 2020 voor de werkgever

De werkgever betaalt de maandelijkse termijnen voor onderhoud, verzekering en aanschaf van de elektrische fiets en moet hier dus budget voor vrijmaken. Wil je alvast weten wat je straks ongeveer maandelijks kwijt bent als je een e-bike of speed-pedelec beschikbaar wilt stellen via de zaak? Bereken de leasekosten voor werkgever:

Voordelen van fietsleasing

Als werkgever zijn er verschillende redenen om je medewerkers te voorzien van een leasefiets. Bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit wat zorgt voor minder ziekteverzuim. Maar ook door de parkeerdruk en de CO2 uitstoot. Gemiddeld bespaart een fietser ruim 400 kg CO2 per jaar.

Minder ziekteverzuim
Fittere medewerkers
Verlaging CO2 door files
Fiscaal aantrekkelijk
Verlaging parkeerdruk
Geen verzuim door files

Meer nieuwsartikelen