E-bike versus auto

11 maanden geleden

Als 5% van het autoverkeer niet in de spits op de autoweg rijdt zijn alle files opgelost. Meer dan 50% van de werknemers woont binnen 15 km van het werk. Op het moment gaat 25% op de fiets naar het werk. Er is dus nog veel potentieel. Bovendien is de reistijd op de fiets voorspelbaar. Je kunt op tijd beginnen en zij kunnen op tijd thuis zijn!

Duurzaamheid

De CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets is 26x zo klein als die van een auto. Bij een alleen rijdende forens is dit zelfs een factor 40.

  • Een automobilist neemt 7x zoveel plek in als een fietser.
  • Een langs de weg geparkeerde auto neemt 8x zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsenrek. Een auto op een parkeerterrein neemt maar liefst 16x zoveel ruimte in.
  • Iedere autokilometer die in de Randstad (stedelijk gebied) wordt vervangen door een fietskilometer, levert 41 cent aan maatschappelijke baten op.
  • 71% van de verplaatsingen korter is dan 7,5 kilometer.
  • Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.
  • Qua maatschappelijke kosten en baten is de overstap van de auto op de fiets is altijd gunstig. Buiten de bebouwde kom is de maatschappelijke winst 4 tot 7 cent per kilometer. Vooral in stedelijke gebieden in de Randstad zijn de baten hoog: 41 cent per kilometer. In stedelijke gebieden buiten de Randstad bedraagt de winst 10 cent per kilometer. De cijfers zijn ook te zien als het bedrag dat de maatschappij er voor over mag hebben om iemand over te laten stappen op de fiets.

Bron: Fietsersbond

Meer nieuwsartikelen