Elektrische fiets gezonde keuze voor de werknemer

6 maanden geleden

De eenvoudigste manier om vitalere werknemers te krijgen

Elke werkdag gezonder worden, wie wil dat nou niet? En daar is een hele makkelijke oplossing voor: de fiets. Het stimuleren van fietsgebruik onder woon-werk verkeer levert veel voordelen op voor de werknemer en werkgever. Uit onderzoek blijkt dat fietsen de gezondste manier is om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit een studie in zeven Europese steden, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental International.

Gezondheidsvoordelen van fietsen 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Physical Activity through Sustainable Transport Approaches (PASTA) project. Dit is een studie van de Europese Unie die de verschillende gezondheidsvoordelen van wandelen en fietsen naar het werk in kaart moet brengen. Het doel van de resultaten is het promoten van wandelen en fietsen naar het werk in de binnensteden. Zeker in het geval van fietsen zijn de resultaten van het onderzoek zeer positief: geen enkele andere methode is zo goed voor de gezondheid van forenzen.

De fiets: geen enkele methode is zo goed voor de gezondheid van forenzen

Fietsers met een gezond gewicht hielden door dagelijks naar het werk te fietsen hun BMI stabiel. Ook verkleint dagelijks fietsen de kans aanzienlijk dat mensen met overgewicht zwaarder worden. Daarnaast is fietsen een goed middel tegen stress, mensen die voldoende bewegen ervaren vaak minder stress gevoelens en zijn gelukkiger. En mensen die regelmatig in de buitenlucht zijn, zijn vaak betere slapers. Ook dit heeft een positief effect op de vitaliteit van iemand.
Stimulering van fietsgebruik 

De gezondheidsvoordelen van fietsen zijn legio. Toch pakken veel werknemers vaak nog de auto. Dat terwijl de gemiddelde woon-werkafstand tussen de 15 en 35 kilometer ligt, volgens onderzoek van het CBS. Goed werkgeversbeleid waarin werknemers verleid worden om toch de fiets te pakken kan dus helpen met het stimuleren van fietsgebruik. En dit biedt kansen voor bedrijfsbrede vitaliteitsprogramma’s waarin de focus ligt op terugdringen van ziekteverzuim, verlagen van werkstress en behoud van werknemers.

Fiets van de zaak mogelijkheden 

Vanaf 2020 wordt het voor werkgevers makkelijker om hun werknemers een (elektrische) fiets van de zaak via zakelijk leasing aan te bieden. Deze nieuwe regeling betekent dat werknemers voor een klein bedrag per maand over een volledig nieuwe e-bike of fiets kunnen beschikken. Door deze mogelijkheid actief onder werknemers te promoten kan dit dus helpen om fiets gebruik te stimuleren.

Goede douches en voldoende parkeerplekken 

Het fietsen financieel aantrekkelijker maken is slechts één middel. Ook door goed te kijken welke wensen een fietsende werknemer heeft kan er op facalitair vlak ook veel gedaan worden. Eén van de drempels die het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer in de weg zit is het idee van werknemers dat ze bezweet op hun werk aankomen. Het bieden van goede douches zodat de werknemer zich kan opfrissen helpt om het fietsen aantrekkelijker te maken. Of de elektrische fiets biedt hier uitkomst.

Maar ook het bieden van voldoende parkeerplekken is iets wat kan leiden tot meer fietsgebruik. Wanneer werknemers de auto laten staan en hiervoor op de fiets komen heeft dit als bijkomend voordeel dat er meer parkeerruimte vrij komt. Eén auto neemt evenveel ruimte in als ongeveer zes fietsen. Voor werknemers die voor een duurdere e-bike of speed pedelec kiezen zijn veilige parkeerplaatsen een belangrijke wens.

Mobiliteit en vitaliteit

Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat mobiliteitsbeleid en vitaliteitsprogramma’s hand in hand gaan. Door slim naar mogelijkheden zoals e-bike leasing, vitaliteit en bredere mobiliteitsprogramma’s te kijken zijn er veel mogelijkheden om werknemers gezond en gemotiveerd te houden.

Bron: PASTA
Meer nieuwsartikelen