Actievoorwaarden win-actie ElektrischeFietsen.com

Terug naar vorige pagina

Actievoorwaarden

Algemeen

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Elektrischefietsen.com en haar actiepartners zoals op deze pagina vermeld.

1b. Deze actie heeft als doel om deelnemers in de gelegenheid te stellen prijzen te winnen.

1c. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs,
verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze
voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname

2a. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder van 18 jaar of ouder, uitgezonderd de onder artikel 2b te noemen personen. Deelname is vrij en gratis. Er bestaat voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.

2b. Deelname is uitgesloten voor werknemers van de actiepartners en personen die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie/vervaardiging van deze actie betrokken zijn. Daarnaast voor personen die niet in Nederland wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben.

2c. Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen over een schriftelijke toestemming te beschikken van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers en in Nederland woonachtig te zijn, teneinde te kunnen deelnemen.

2d. De actiepartners in deze actie en de deelnemers aan de actie, zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

2e. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de actiepartners. De actiepartners zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van deze actie alsmede voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten, zoals e-mail nieuwsbrieven.

Speelwijze

3a. Een deelnemer is eenieder die meedoet door zijn/haar naam in te vullen inclusief zijn/haar e-mailadres en akkoord gaat met de nieuwsbrief inschrijving. Na deze inschrijving ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging. Wanneer de e-mailinschrijving bevestigd wordt is de deelname voltooid en maakt de deelnemer kans op de prijs.

3b. De prijs die tijdens de campagne verloot wordt is een volledig fiets-, kleding-, accessoires- en vakantiearrangement dat bestaat uit het volgende:

– Een QWIC D9.1 e-bike, deze wordt ter beschikking gesteld en uitgeleverd door QWIC.

– Verblijf op FranceComfort Vakantiepark Domaine les Forges in het laag- of middenseizoen (bijkomende kosten zijn voor eigen kosten)

– Fietsendrager met oprijgoot van het merk Cykell.

– Bandenpakket van Continental.

De prijzen worden door de bovenstaande partijen ter beschikking gesteld en uitgeleverd, Stichting ElektrischeFietsen.com heeft u hier geen invloed op en publiceert alleen de win-actie.

3c. Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 28 juni 2016

3d. Alle deelnemers die niet de prijs winnen zoals in lid b van dit artikel genoemd, hebben recht op een kortingscoupon van 10% op de huur, te besteden bij één van de FranceComfort Vakantieparken van FranceComfort. Bij boeking van een vakantie dient bij opmerkingen “actie elektrische fietsen” ingevuld te worden. De extra 10% wordt dan verwerkt in de definitieve reserveringsbevestiging.

Uitkering prijs

4a. De winnaar van de prijs wordt op 28 juni 2016 bekend gemaakt en per e-mail benaderd. Tevens zal de winnaar op de site van Elektrischefietsen.com vermeld worden.

4b. De winnaar dient deze e-mail van te beantwoorden met het terugmailen van hun adres, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats. De winnaar dient deze extra gegevens bekend te maken binnen 4 weken na de contact-e-mail. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, dan is zijn/haar prijs verlopen.

4c. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan ook niet worden overgedragen aan iemand anders.

4d. Indien een prijswinnaar van deze campagne de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient diegene behalve de gevraagde gegevens ook een schriftelijke goedkeuring voor de ontvangst van de gehele prijs door zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) toe te sturen.

4e. De vakantieweek is:
• Boekbaar bij FranceComfort tot 1 juli 2016 voor de periode t/m 2017
• Te reserveren op basis van beschikbaarheid
• Persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar
• Niet inwisselbaar voor geld

Publicatie

5a. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan actiepartners om de naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

6a. Actiepartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie vloeiende schade.

6b. Actiepartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.

Slotbepaling

7a. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.

7b. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

7c. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*