Contact

Terug naar vorige pagina

Elektrischefietsen.com is een informatieplatform waarop ruimte geboden wordt aan alle aanbieders van elektrische fietsen. Zij kunnen hier zelf een informatiepagina samenstellen. Daarnaast wordt er op de website algemene informatie verstrekt. Ons doel is de keuze voor u vereenvoudigen door alle informatie centraal te verzamelen.

Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, kunnen wij u geen verkoopadvies geven.

Vragen over uw fiets
Voor problemen met reeds aangeschafte fietsen of meer informatie over een bepaalde fiets, verwijzen we u naar uw plaatselijke dealer.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de redactie.